021-55600312
 

شیر آتش نشانی

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

شیر آتش نشانی کیزایران

1.1/2"

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

1.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 100bar


۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

2"

واحد: عدد | فشار کار: 100bar


۰ ریال
---
---

شیر آتش نشانی برنجی سیم ایتالیا

2.1/2"

واحد: عدد | فشار کار: 100bar


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور