021-55600312
 

انواع زانو دیواری پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

زانویی دیواری پرسی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی دیواری پرسی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی دیواری پرسی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانویی دیواری پرسی نیوپایپ

32*1"

واحد: عدد | نوع اتصال: پرسی


۰ ریال
---
---

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

زانو دیواری کوپلی نیوپایپ

25*3/4"

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

16*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*20

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---

سه راهی90 دیواری کوپلی نیوپایپ

20*1/2*16

واحد: عدد | نوع اتصال: کوپلی


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور