021-55600312
 

انواع بست لوله پنج لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بست خاردار لوله نیوپایپ

16mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

16mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

20mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله نیوپایپ

25mm


۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

16 mm


۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

20 mm


۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

25 mm


۰ ریال
---
---

بست لوله نیوپایپ

32 mm


۰ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

واحد: عدد | سایز: 20


۰ ریال
---
---

بست U زانو دیواری یدکی سوپر پایپ

واحد: عدد


۰ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

واحد: عدد | سایز: 25


۰ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

واحد: عدد | سایز: 32


۰ ریال
---
---

بست پلاستیکی روکار

واحد: عدد | سایز: 16


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور