021-55600312
 

انواع بست تک لایه

جمع:---
جمع با تخفیف:---
تصویر کالا کالاها سایز قیمت تعداد تخفیف جمع جمع با تخفیف

بست لوله سفید اذین

واحد: عدد | سایز: 20mm


۰ ریال
---
---

بست لوله سفید اذین

واحد: عدد | سایز: 25mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله سفید اذین

واحد: عدد | سایز: 20mm


۰ ریال
---
---

بست زوج لوله سفید اذین

واحد: عدد | سایز: 25mm


۰ ریال
---
---

بست لوله سفید اذین

واحد: عدد | سایز: 32mm


۰ ریال
---
---

بست لوله سفید اذین

واحد: عدد | سایز: 40mm


۰ ریال
---
---
جمع:---
جمع با تخفیف:---
مشاهده پیش فاکتور