انواع الکترود جوشکاری کدامند؟

انواع الکترود جوشکاری ,نامگذاری الکترودهای جوشکاری وساختمان الکترود جوشکاری

الكترود جوشکاری مفتول فلزی است که دور تا دور آن توسط پوشش فلاکس (Flux Coating) احاطه گردیده است. قطر الکترود از روی قطر مغزی آن اندازه گیری می شود. روکش الكترود جوشکاری اغلب از آهک، سلولز، اکسید سدیم، خاک رس و یا آزبست می باشد. از الكترود جوشکاری جهت پرکردن فضای اتصال مابین دو سطح مورد جوشکاری نیزاستفاده می شود.

پوشش فلاکس الکترود  جوشکاری

پوشش فلاکس الکترود به ثبات قوس الکتریکی در فرآیند جوشکاری کمک ، ضمن عمل به عنوان عایق جهت ایجاد گاز محافظ (Gaseous Shield) وشکل گیری سرباره (Slag) شناور بر روی سطح جوش برای افزایش مدت زمان خنک شدن جوش کاربرد دارد.

انواع الکترود جوشکاری از لحاظ جنس مفتول:

· الکترود با مفتول فولاد زنگ نزن

· الکترود با مفتول فولاد کم کربن

·  الکترود با مفتول نیکلی

· الکترود جوشکاری با مفتول آلومینیومی

انواع الکترود جوشکاری از نظر پوشش فلاکس:

·الکترود جوشکاری با پوشش قلیایی

· الکترود رتیلی

· الکترود جوشکاری رتیلی با پودر آهن

· الکترود سلولوزی

انواع الکترود جوشکاری از لحاظ ضخامت پوشش:

·        الکترود جوشکاری با پوشش تازک

·        الکترود جوشکاری با پوشش متوسط

·        الکترود جوشکاری با پوشش ضخیم

·        الکترود جوشکاری با پوشش خیلی ضخیم

انواع الکترود جوشکاری از نظر ساخت

الکترود انجماد سریع (Fast Freezing Electrode):

الکترود جوشکاری انجماد سریع دارای سه خصیصه اند. ضمن ایجاد قوس قوی، سرباره بسیار کمی در جوشکاری تولید شده و امکان استفاده در تمام موقعیت های جوشکاری را نیز دارند. 

الکترود انجماد پرشده (Fill Freeze Electrode):

الکترودهای جوشکاری انجماد پر شده دارای فلاکسی سنگین اند با توانایی خارج کردن سرباره، امکان ایجاد دانه هایی با ترکیب یکنواخت را نیز دارند. 

الکترود چسبان سریع (Fast Fit Electrode):

الکترود های جوشکاری چسبنده سریع دارای پوشش فلاکس بسیار سنگین بر روی سیم و نرخ رسوب گذاری بسیار سریع اند. 

الکترود کم هیدروژن (Low Hydrogen Electrode):

فلاکس در الکترودهای کم هیدروژن دارای مقادیر بسیار کمی هیدروژن بوده و از آن برای فولادهای پرکربن استفاده می گردد. .

رابطه ضخامت الکترود جوشکاری و آمپراژ :

 هرچقدر قطعه کار ضخیم تر باشد، جریان و آمپراژ مورد نیاز بیشتر و ضخامت الکترود جوشکاری نیز بیشتر خواهد بود. 

نام گذاری الکترودها در استاندارد A.W.S :

A.W.S مخفف American Welding Society است یعنی جامعه جوشکاران امریکا اما به این علت طبقه بندی الکترود های جوشکاری را براساس استاندارد این NGO معرفی می کنیم زیرا استاندارد بین المللی است و در اکثر کشورها از جمله کشور ما به عنوان ملاک شناسایی الکترود ها شناخته می شود.

Eحرف قبل از یک عدد چهار یا پنج رقمی EXXXXX منظور الکترود می‌باشد که در روش جوشکاری با قوس الکتریکی استفاده می شود. چنانچه جوشکاری با روش گازانجام گیرد از کلمه E استفاده نمی‌شود بلکه بجای آن از حرف RG استفاده می‌شود و منظور این است:

دو یا سه رقم عدد چهار یا پنج رقمی بعد از حرف E مشخص کننده استحکام کششی جوش می‌باشد. مثلاً E1ooxx, E60xx که منظور 60k.s.i یا 60000P.S.i و 100k.s.i یا 100,000منظور استحکام کششی جوش است که ممکن است بر حسب Welded As یا تنش زدائی شده (Stress Relieved) مطرح می شود وتوسط دستورالعمل سازنده مشخص می‌گردد.

 دومین عدد از سمت راست مشخص کننده موقعیت جوشکاری می‌باشد که الکترود برای آن حالت طراحی شده است.

EXX1X : منظور از 1 : کاربری الکترود جوشکاری در همه موقعیت‌ها می‌باشد. All Position

EXX2X : منظور از 2 : کاربری الکترود جوشکاری فقط برای Flat & Horizontal می‌باشد.

 EXX3X : منظور از 3: کاربری الکترودجوشکاری فقط برای حالت Flat می‌باشد.

EXX4X : منظور از 4: کاربری الکترودجوشکاری در همه موقعیت‌ها و V- down

به عنوان نمونه در مورد الکترود جوشکاری زیر داریم :

E 60 10

E = جریان برق

60 = کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع

1 = حالات مختلف جوشکار ی

0 = نوع جریان می باشد.

علامت اول

در علائم الکترود بالا E مشخص می نماید که این الکترود برای جوشکاری برق بوده با استقاده می شود. ( بعضی از الکترودهای پوشش دار هستند که در جوشکاری با اکسی استیلن از آنها استفاده می شوند مانند FC18 ).

در علامت دوم

عدد 6 و 0 یعنی مشخصه فشار کشش گرده جوش بر حسب پوند بر اینچ مربع و در 1000 ضرب نمود یعنی فشار کشش گرده جوش این نوع الکترود 60000 پاوند بر اینچ مربع است.

علامت سوم

حالات جوش بوده وهمیشه علامت 1 یا 2 یا 3 می باشد. الکترودهائی که علامت سوم آنها 1 باشد در تمام حالات جوشکاری می توان از آنها استفاده کرد. و الکترودهائی که علامت سوم آنها عدد 2 می باشد در حالت سطحی و افقی مورد استفاده قرار می گیرند. الکترودهائی که علامت سوم آنها 3باشد تنها در حالت افقی مورد استفاده قرار می گیرند.

علامت چهارم

خصوصیات ظاهری گرده جوش و نوع جریان را مشخص می نماید  که از 0 شروع و به 6 ختم می گردند.

چنانچه علامت چهارم یا آخر صفر باشد موارد استعمال این الکترودها تنها با جریان مستقیم یا DC و با قطب معکوس است. نفوذ این جوشکاری زیاد و شکل مهره های جوش آن تخت و درجه سختی گرده جوش نسبتا زیاد می باشد.

چنانچه علامت چهارم یک باشد استعمالالکترود با DC , AC می باشد. شکل ظاهری جوش این الکترود صاف و در شکافها و درزها کمی مقعر و درجه سختی جوش کمی زیادتر از گرده اول است.( AC = جریان متناوب و DC = جریان مستقیم می باشد.

اگر علامت چهارم 2 باشد موارد استعمال الکترود با AC , DC می باشد.نفوذ جوش متوسط و درجه سختی جوش کمی کمتر از دو گروه قبل می باشد نمای ظاهری آن محدب است.

اگر علامت چهارم 3 باشد الکترود می تواند با جریان AC متناوب یا جریان مستقیم . درجه سختی گرده جوش این الکترود کمتر از دو گرده اول و دوم و کمی بیشتر از گرده سوم می باشد و نیز در دارای قوس الکتریک خیلی آرام و نفوذ کم و شکل مهره های آن در درزهای شکل محدب می باشد.

اگر علامت چهارم 4 باشد این الکترود را می توان با جریان DC , AC استفاده کرد

موارد استعمال این الکترودجوشکاری برای شکافهای عمیق یا در جائی که چندین گرده جوش به روی هم لازم است می باشد.

چنانچه علامت آخر 5 باشد مشخصه این علامت این است که فقط جریان DC مورد استفاده قرار می گیرد و موارد استعمال آن در شکافهای باز و عمیق است. درجه سختی گرده جوش این الکترود کم و دارای قوس الکتریکی آرامی است و پوشش شیمیایی آن از گروه پوشش الکترودهای بازی است.

چنانچه علامت آخر 6 باشد. خواص و مشخصه آن مطابق گروه 6 است با این تفاوت که با جریان Ac مورد استفاده قرار می گیرد.

الکترود های کاربردی :

6013 معروف به الکترودجوشکاری همه کاره - الکترودی که در اکثر کارهای آهنگری مورد استفاده قرار می گیرند.

7018 الکترودجوشکاری قلیایی که به رطوبت بسیار حساس است لذا پیش از استفاده باید پیش گرمایش شود، این الکترود در کشتی سازی ولوله های فشار بالا استفاده می شود.

6010 الکترود جوشکاری با قوس نفوذی که در لوله های فشار بالا و مخازن تحت فشارکاربرد دارد.

قطر الکترود جوشکاری

2.5 کوچکترین سایز الکترود جوشکاری می باشد که معمولا با آمپر 60 تا 90 جوشکاری شده و برای جوش لوله گاز و آب خانگی (فشار پایین) و جوشکاری آهن های 2 و 3 میلی مترکاربرد دارد.

3.25 در بازار الکترود سه  و برای فلزات 5 mm به بالا کاربرد داشته ، آمپر مورد نیاز برای جوشکاری این الکترود بر روی جعبه چاپ شده است.

الکترود جوشکاری 4 و 5 در اسکلت ساختمان استفاده می گردند.

 

گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟