کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
3808 شیرپیسوار  شیلان شیرپیسوار شیلان بدنه برنجی -دسته فلزی عدد"1/2*"1/26,090,000353,958,500
3809 شیر پیسوار  شیلان شیر پیسوار شیلان بدنه برنجی -دسته فلزی عدد"1/2*"3/86,560,000354,264,000
3810 شیر پیسوار  بدون قالپاق زتا شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی -دسته پلی امید عدد"1/2*"1/27,650,000354,972,500
3811 شیر پیسوار بدون قالپاق زتا شیر پیسوار بدون قالپاق زتا بدنه برنجی -دسته پلی امید عدد"1/2*"3/89,750,000356,337,500
3812 شیر پیسوار  زتا شیر پیسوار زتا بدنه برنجی -دسته پلی امید عدد"1/2*"1/211,700,000357,605,000
3813 شیر پیسوار زتا شیر پیسوار زتا بدنه برنجی - دسته پلی امید عدد"1/2*"3/814,200,000359,230,000
3814 شیر پکیج شیلان شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد"1/219,970,0003512,980,500
3815 شیر پکیج شیلان شیر پکیج شیلان بدنه برنجی عدد"3/429,720,0003519,318,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟