کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
2522 فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد"1000
2523 فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلمتر عدد"1.1/4000
2524 فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد"1.1/2000
2525 فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد"2110,0000110,000
2526 فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8میلیمتر عدد"2.1/2115,0000115,000
2527 فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد"3154,0000154,000
2528 فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8میلیمتر عدد"4185,0000185,000
2529 فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد"5220,0000220,000
2530 فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی فلنچ سیاه داخل دنده ایرانی ضخامت 8 میلیمتر عدد"6280,0000280,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟