کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
9 لوله بدون درز(مانسمان)رده 40 اهواز - لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 اهواز - thickness:3.38mm-weight:15kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1 اینچ000
10 لوله بدون درز(مانسمان)رده 40 اهواز - لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 اهواز - thickness:3.56mm-weight:20.3kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 1.1/4 اینچ000
11 لوله بدون درز(مانسمان)رده 40 اهواز لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 اهواز thickness:3.68mm-weight:24.3kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ000
12 لوله بدون درز(مانسمان)رده 40 اهواز - لوله مانیسمان(بدون درز)رده 40 اهواز thickness:3.91mm-weight:32kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ000
13 لوله بدون درز(مانسمان)رده 40 اهواز  لوله مانیسمان (بدون درز)رده 40 اهواز thickness:5.16mm-weight:51.7kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2.1/2 اینچ000
14 لوله بدون درز(مانسمان)رده 40 اهواز لوله مانیسمان ( بدون درز)رده 40 اهواز thickness:5.5mm-weight:67.7kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3 اینچ000
15 لوله لوله مانیسمان( بدون درز)رده 40 اهواز thickness:6mm-weight:96kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"4 اینچ000
16 لوله بدون درز(مانسمان)رده 40 اهواز لوله مانیسمان(بدون درز)رده 40 اهواز thickness:6.5mm-weight:130kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"5 اینچ000
17 لوله بدون درز (مانسمان )رده 40 اهواز 6 اینچ لوله بدون درز(مانیسمان)رده 40 اهواز- thickness:7:11mm-weight:168kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"6 اینچ000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟