کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
84 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:2.3mm-weight:7.2kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1/2 اینچ468,0000468,000
85 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:2.3mm-weight:9kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3/4 اینچ585,0000585,000
86 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:2.8mm-weight:13.7kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1 اینچ877,5000877,500
87 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:2.8mm-weight:17.3kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/4 اینچ1,137,50001,137,500
88 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:2.8mm-weight:19.8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ1,300,00001,300,000
89 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:2.8mm-weight:24.8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ1,625,00001,625,000
90 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:3.5mm-weight:38kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2.1/2 اینچ2,470,00002,470,000
91 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:3.5mm-weight:45kg tolerance:±5٪ شاخه 6متری"3 اینچ2,925,00002,925,000
92 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:3.5mm-weight:58kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"4 اینچ3,770,00003,770,000
93 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:3.5mm-weight:72kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"5 اینچ4,680,00004,680,000
94 لوله سیاه درزدار گازی سپنتا لوله سیاه درزدار گازی سپنتا thickness:3.5mm-weight:85kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"6 اینچ5,530,00005,530,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟