کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
66 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:2.5mm-weight:7.8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1/2 اینچ510,0000510,000
67 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:2.5mm-weight:9.8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3/4 اینچ640,0000640,000
68 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:3mm-weight:14.7kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1 اینچ925,0000925,000
69 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:3mm-weight:18.6kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/4 اینچ1,160,00001,160,000
70 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:3mm-weight:21.3kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ1,350,00001,350,000
71 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:3.5mm-weight:31kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ2,050,00002,050,000
72 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:4mm-weight:42.9kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2.1/2 اینچ2,950,00002,950,000
73 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:4mm-weight:52.3kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3 اینچ3,390,00003,390,000
74 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:4mm-weight:67.2kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"4 اینچ4,350,00004,350,000
75 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:4mm-weight:83kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"5 اینچ5,500,00005,500,000
76 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:4mm-weight:98.9kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"6 اینچ6,550,00006,550,000
77 لوله سیاه درز درزدارسنگین سپاهان لوله سیاه درزدار سنگین سپاهان thickness:4mm-weight:129kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"8 اینچ9,110,00009,110,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟