کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
124 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:2.5mm-weight:7.8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1/2 اینچ686,4000686,400
125 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:2.5mm-weight:9.8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3/4 اینچ862,4000862,400
126 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:2.8mm-weight:13.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1 اینچ1,174,00001,174,000
127 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:2.8mm-weight:17.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/4 اینچ1,522,50001,522,500
128 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:2.8mm-weight:19.8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ1,722,60001,722,600
129 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:2.8mm-weight:24.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ2,131,50002,131,500
130 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:3.30mm-weight:36kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2.1/2 اینچ3,130,00003,130,000
131 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:4mm-weight:52kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3 اینچ4,524,00004,524,000
132 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:4mm-weight:67kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"4 اینچ5,830,00005,830,000
133 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:4mm-weight:83kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"5 اینچ7,220,00007,220,000
134 لوله گالوانیزه سنگین سپنتا لوله گالوانیزه سنگین سپنتا thickness:4.2mm-weight:104kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"6 اینچ9,048,00009,048,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟