کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
115 لوله گالوانیزه سبک سپنتا لوله گالوانیزه سبک سپنتا thickness:2mm-weight:6kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1/2 اینچ588,0000588,000
116 لوله گالوانیزه سبک سپنتا لوله گالوانیزه سبک سپنتا thickness:2mm-weight:8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3/4 اینچ784,0000784,000
117 لوله گالوانیزه سبک سپنتا لوله گالوانیزه سبک سپنتا thickness:2.5mm-weight:12kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1 اینچ1,152,00001,152,000
118 لوله گالوانیزه سبک سپنتا لوله گالوانیزه سبک سپنتا thickness:2.5mm-weight:15.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/4 اینچ1,472,00001,472,000
119 لوله گالوانیزه سبک سپنتا لوله گالوانیزه سبک سپنتا thickness:2.5mm-weight:17.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ1,662,50001,662,500
120 لوله گالوانیزه سبک سپنتا لوله گالوانیزه سبک سپنتا thickness:2.5mm-weight:23kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ2,185,00002,185,000
121 لوله گالوانیزه سبک سپنتا لوله گالوانیزه سبک سپنتا thickness:3mm-weight:35.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2.1/2 اینچ3,372,50003,372,500
122 لوله گالوانیزه سبک سپنتا لوله گالوانیزه سبک سپنتا thickness:3mm-weight:40kg tolerance:±5٪ شاخه 6متری"3 اینچ3,800,00003,800,000
123 لوله گالوانیزه سبک سپنتا لوله گالوانیزه سبک سپنتا thickness:3mm-weight:50kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"44,750,00004,750,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟