کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
104 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:2.5mm-weight:7.8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1/2 اینچ710,0000710,000
105 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:2.5mm-weight:9.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3/4 اینچ855,0000855,000
106 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:3mm-weight:14.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1 اینچ1,305,00001,305,000
107 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:3mm-weight:18.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/4 اینچ1,665,00001,665,000
108 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:3mm-weight:20kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ1,830,00001,830,000
109 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:3mm-weight:26.6kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ2,450,00002,450,000
110 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4mm-weight:44kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2.1/2 اینچ3,960,00003,960,000
111 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4mm-weight:52.2kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 3 اینچ4,760,00004,760,000
112 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4mm-weight:67.2kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"4 اینچ6,030,00006,030,000
113 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4.85mm-weight:100kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"5 اینچ8,900,00008,900,000
114 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4.85mm-weight:120kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 6 اینچ10,800,000010,800,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟