کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
104 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:2.5mm-weight:7.8kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1/2 اینچ740,0000740,000
105 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:2.5mm-weight:9.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"3/4 اینچ902,5000902,500
106 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:3mm-weight:14.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1 اینچ1,420,00001,420,000
107 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:3mm-weight:18.5kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/4 اینچ1,757,50001,757,500
108 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:3mm-weight:20kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"1.1/2 اینچ1,900,00001,900,000
109 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:3mm-weight:26.6kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2 اینچ2,527,00002,527,000
110 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4mm-weight:44kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"2.1/2 اینچ4,180,00004,180,000
111 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4mm-weight:52.2kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 3 اینچ4,940,00004,940,000
112 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4mm-weight:67.2kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"4 اینچ6,150,00006,150,000
113 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4.85mm-weight:100kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری"5 اینچ000
114 لوله گالوانیزه سنگین ساوه لوله گالوانیزه ساوه سنگین thickness:4.85mm-weight:120kg tolerance:±5٪ شاخه 6 متری" 6 اینچ000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟