کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
904 بوشن جوشی بدون درز بوشن جوشی -بدون درز فشار قوی عدد"1/2 اینچ80,000080,000
905 بوشن جوشی بدون درز بوشن جوشی -بدون درز فشار قوی عدد"3/4 اینچ110,0000110,000
906 بوشن جوشی بدون درز بوشن جوشی -بدون درز فشار قوی عدد"1 اینچ150,0000150,000
907 بوشن جوشی بدون درز بوشن جوشی -بدون درز فشار قوی عدد"1.1/4 اینچ200,0000200,000
908 بوشن جوشی بدون درز بوشن جوشی -بدون درز فشار قوی عدد"1.1/2 اینچ300,0000300,000
909 بوشن جوشی بدون درز بوشن جوشی -بدون درز فشار قوی عدد"2 اینچ380,0000380,000
910 بوشن جوشی بدون درز بوشن جوشی -بدون درز فشار قوی عدد"2.1/2 اینچ500,0000500,000
911 بوشن جوشی بدون درز بوشن جوشی -بدون درز فشار قوی عدد" 3 اینچ750,0000750,000
912 بوشن جوشی بدون درز بوشن جوشی -بدون درز فشار قوی عدد"4 اینچ900,0000900,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟