کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
2479 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"1/2000
2480 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"3/4000
2481 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"1000
2482 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"1.1/4220,0000220,000
2483 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"1.1/2231,0000231,000
2484 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"2250,0000250,000
2485 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"2.1/2300,0000300,000
2486 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"3350,0000350,000
2487 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"4470,0000470,000
2488 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"5530,0000530,000
2489 فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی فلنچ توپیچ گالوانیزه ایرانی مشخصات فنی عدد"6570,0000570,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟