کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
9228 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 860,00020688,000
9229 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 980,00020784,000
9230 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 1,180,00020944,000
9231 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 1,380,000201,104,000
9232 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 1,530,000201,224,000
9233 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 1,870,000201,496,000
9234 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 2,580,000202,064,000
9235 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 3,380,000202,704,000
9236 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 3,690,000202,952,000
9237 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 1,280,000201,024,000
9238 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 230میکرون مسلح 1,580,000201,264,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟