کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
9206 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 720,00020576,000
9207 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 840,00020672,000
9208 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 1,040,00020832,000
9209 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 1,240,00020992,000
9210 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 1,390,000201,112,000
9211 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عدد"1.1/21,730,000201,384,000
9212 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 2,440,000201,952,000
9213 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 3,240,000202,592,000
9214 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 3,550,000202,840,000
9215 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 1,140,00020912,000
9216 عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح عایق رولی آلاستومری روکش آلومنیوم 130میکرون مسلح 1,440,000201,152,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟