کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
9537 ترمومتر عمودی ویکاآلمان ترمومتر عمودی ویکاآلمان c 0-120 00
9538 ترمومتر افقی ویکاآلمان ترمومتر افقی ویکاآلمان c 0 120 00
9539 ترمومتر عمودی ویکاایران ترمومتر عمودی ویکاایران c 0-120 00
9540 ترمومتر  افقی ویکا ایران ترمومتر افقی ویکا ایران c 0-120 00
9541 ترمومتر عمودی چینی ترمومتر عمودی چینی c 0 -120 00
9542 ترمومتر افقی چینی ترمومتر افقی چینی c 0 -120 00
9543 ترمومتر عمودی پکنز ترمومتر عمودی پکنز c 0-120 00
9544 ترمومتر افقی پکنز ترمومتر افقی پکنز c 0-120 00
9545 ترمومتر  مانومتر چینی ترمومتر مانومتر چینی 00
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟