کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
9162 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 470,00020376,000
9163 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 590,00020472,000
9164 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 790,00020632,000
9165 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 990,00020792,000
9166 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 1,140,00020912,000
9167 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 1,480,000201,184,000
9168 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 2,190,000201,752,000
9169 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 2,990,000202,392,000
9170 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 3,300,000202,640,000
9171 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 890,00020712,000
9172 عایق آلاستومری رولی عایق آلاستومری رولی 1,190,00020952,000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟