کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
8122 بست دیواری پایه دار  پوش فیت مسترفیت بست دیواری پایه دار پوش فیت مسترفیت عدد5000
8123 بست دیواری پایه دار  پوش فیت مسترفیت بست دیواری پایه دار پوش فیت مسترفیت عدد7500
8124 بست دیواری پایه دار  پوش فیت مسترفیت بست دیواری پایه دار پوش فیت مسترفیت عدد11000
8125 بست دیواری پایه دار  پوش فیت مسترفیت بست دیواری پایه دار پوش فیت مسترفیت عدد12500
8126 بست دیواری پایه دار  پوش فیت مسترفیت بست دیواری پایه دار پوش فیت مسترفیت عدد16000
8127 بست سقفی _T_  پوش فیت مسترفیت بست سقفی _T_ پوش فیت مسترفیت عدد5000
8128 بست سقفی _T_  پوش فیت مسترفیت بست سقفی _T_ پوش فیت مسترفیت عدد7500
8130 بست سقفی _T_  پوش فیت مسترفیت بست سقفی _T_ پوش فیت مسترفیت عدد12500
8131 بست سقفی _T_  پوش فیت مسترفیت بست سقفی _T_ پوش فیت مسترفیت عدد16000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟