کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
8080 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد4000
8081 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد5000
8082 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد7000
8083 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد10000
8084 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد12500
8085 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران عدد16000
8086 بست دیواری پلیران بست دیواری پلیران عدد5000
8088 بست دیواری  پلیران بست دیواری پلیران عدد7000
8089 بست دیواری  پلیران بست دیواری پلیران عدد10000
8090 بست دیواری  پلیران بست دیواری پلیران عدد12500
8091 بست دیواری  پلیران بست دیواری پلیران عدد16000
8092 بست دیواری  پلیران بست دیواری پلیران عدد"00
8093 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران قابل تنظیم عدد5000
8094 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران قابل تنظیم عدد7000
8095 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران قابل تنظیم عدد10000
8096 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران قابل تنظیم عدد12500
8097 بست سقفی پلیران بست سقفی پلیران قابل تنظیم عدد16000
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟