کد کالا تصویر نام کالا شرح واحد سایز قیمت (ريال) درصد تخفیف قیمت نهایی (ريال) تعداد جمع (ریال) جمع با تخفیف (ریال)
7935 هیدرانت آریا کوپلینگ هیدرانت آریا کوپلینگ ته نازلی جفت"2*"1.1/200
7936 هیدرانت آریا کوپلینگ هیدرانت آریا کوپلینگ ته نازلی جفت"2*"2.1/200
7937 نازل ساده آریا کوپلینگ نازل ساده آریا کوپلینگ با هیدارنت ته نازلی عدد"1.1/200
7938 نازل شیر دار آریا کوپلینگ نازل شیر دار آریا کوپلینگ بدون دنباله عدد"100
7939 نازل شیر دار آریا کوپلینگ نازل شیر دار آریا کوپلینگ با هیدرانت ته نازلی عدد"1.1/200
7940 نازل شیر دار فلزی آریا کوپلینگ نازل شیر دار فلزی آریا کوپلینگ بدون دنباله عدد"100
7941 نازل شیر دار فلزی آریا کوپلینگ نازل شیر دار فلزی آریا کوپلینگ با هیدرانت ته نازلی عدد"1.1/200
7942 دنباله آریا کوپلینگ دنباله آریا کوپلینگ عدد"3/400
7943 دنباله آریا کوپلینگ دنباله آریا کوپلینگ عدد"100
7944 تبدیل آریا کوپلینگ تبدیل آریا کوپلینگ عدد"2*"1.1/200
7945 تبدیل آریا کوپلینگ تبدیل آریا کوپلینگ عدد"2*"2.1/200
7946 تبدیل آریا کوپلینگ تبدیل آریا کوپلینگ عدد"2.1/2*"1.1/200
7947 شیر فلکه آتشنشانی آریا کوپلینگ شیر فلکه آتشنشانی آریا کوپلینگ عدد"1.1/200
7948 شیر فلکه آتشنشانی آریا کوپلینگ شیر فلکه آتشنشانی آریا کوپلینگ عدد"100
7949 شیر فلکه آتشنشانی آریا کوپلینگ شیر فلکه آتشنشانی آریا کوپلینگ عدد"2.1/200
7950 شیر فلکه آتشنشانی آریا کوپلینگ شیر فلکه آتشنشانی آریا کوپلینگ عدد"200
7951 کوپلینگ آریا کوپلینگ کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت"100
7952 هیدرانت آریا کوپلینگ هیدرانت آریا کوپلینگ جفت"100
7953 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر کامل جفت"100
7954 کوپلینگ آریا کوپلینگ کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت"1.1/200
7955 هیدرانت آریا کوپلینگ هیدرانت آریا کوپلینگ جفت"1.1/200
7956 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر جفت"1.1/200
7957 کوپلینگ آریا کوپلینگ کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت"200
7958 هیدرانت آریا کوپلینگ هیدرانت آریا کوپلینگ جفت"200
7959 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر کامل جفت"200
7960 کوپلینگ آریا کوپلینگ کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت"2.1/200
7961 هیدرانت آریا کوپلینگ هیدرانت آریا کوپلینگ جفت"2.1/200
7962 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر کامل جفت"2.1/200
7963 کوپلینگ آریا کوپلینگ کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت"300
7964 هیدرانت آریا کوپلینگ هیدرانت آریا کوپلینگ جفت"300
7965 کوپلینگ آریا کوپلینگ کوپلینگ آریا کوپلینگ جفت"400
7966 هیدرانت آریا کوپلینگ هیدرانت آریا کوپلینگ جفت"400
7967 درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ درپوش هیدرانت آریا کوپلینگ با زنجیر کامل جفت"400
7968 کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ جفت"1.1/2*"100
7969 کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ کوپلینگ تبدیلی آریا کوپلینگ جفت"1.1/2*"3/400
7970 جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ سفید-یراق آلات با آبکاری نیکل کروم عدد50*60*1700
7971 جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ قرمز - یراق آلات با آبکاری نیکل کروم عدد50*60*1700
7972 جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ سفید -یراق آلات با آبکاری نیکل کروم عدد60*75*1700
7973 جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ قرمز-یراق آلات با آبکاری نیکل کروم عدد60*75*1700
7974 جعبه آتشنشانی توکار بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار بدون قرقره آریا کوپلینگ با درب و قاب استیل نگیر خشدار ،یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد60*75*1700
7975 جعبه آتشنشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار دو قلو بدون قرقره آریا کوپلینگ سفید -با درب طلق خور قسمت خاموش کننده -یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد90*75*2000
7976 جعبه آتشنشانی توکار/روکار دوقلو بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار دوقلو بدون قرقره آریا کوپلینگ قرمز - بایک درب طلق خور قسمت خاموش کننده -یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد90*75*2000
7977 جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار بدون قرقره آریا کوپلینگ با درب و قاب استیل نگیر خشدار ،یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد90*75*2000
7978 جعبه آتشنشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ سفید -طبقه پایین جهت جاگیری خاموش کننده -یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد150*60*2000
7979 جعبه آتشنشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ قرمز - طبقه پایین جهت جاگیری خاموش کننده -یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد150*60*2000
7980 جعبه آتشنشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ جعبه آتشنشانی توکار/روکار دو طبقه بدون قرقره آریا کوپلینگ بدنه داخلی سفید-با درب و قاب استیل نگیر خشدار -یراق آلات با آبکاری نیکل و کروم عدد150*60*2000
7981 قرقره هوزریل داخل جعبه آریا کوپلینگ قرقره هوزریل داخل جعبه آریا کوپلینگ شامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی آریا با سیستم آبرسان داخلی یک تکه برنجی -20متر شیلنگ رابط هوزریلی استنلس است عدد00
7982 قرقره فایرباکس داخل جعبه آریا کوپلینگ قرقره فایرباکس داخل جعبه آریا کوپلینگ شامل قرقره ورق ضخیم دو سر بلبرینگی آریا با شفت یک تکه آبکاری شده عدد00
جمع کل
گفتگو آنلاین

خرید از حرفه ای ها

بهتاپایپ behtapipeبهتاپایپ
سلام، چطور میتونم کمکتون کنم؟